Mari mistici, mari scriitori

70,00 lei

Trei volume

George William Russell
Făclia ochiului lăuntric
Format 13×20, 140 pag

Dimitrie Cantemir
Metafizica
Format 13×20, 256 pag

Ramon del Valle-Inclan
Lampa fermecată. Exerciții spirituale
Format 13×20, 108 pag

Descriere

Făclia ochiului Lăuntric, de George William Russell

Este principala operă a lui George William Russell, scriitor, editor și poet irlandez, figură importantă a teozofiei și unul din marii mistici ai secolului XX. El își împărtășește aici întreaga sa filozofie, descriindu-și experiențele, analizând rezultatele, integrând lucrarea lui în universul mistic celt. Se poate spune că este atât o culegere de eseuri, cât și un poem în proză, un jurnal al experiențelor mistice, un îndrumar competent în arta meditației.
Autorul a fost, de asemenea, o personalitate influentă în spațiul cultural irlandez, bun prieten cu James Joyce (apare ca personaj în Ulysses) și cu William Butler Yeats.

„Când stau în camera mea și privesc pereții pe care i-am pictat văd reflectarea vieții mele, dar când privesc afară, pe fereastră, văd natura vie și peisajul care nu este pictat de mâna omului. La fel, când meditez simt în imaginile și gândurile care mi se învălmășesc în minte o reflectare a personalității mele, dar și în suflet sunt ferestre prin care poți zări imagini ce nu sunt create de om, ci de imaginația divină. Am încercat, după puterile mele, să identific ce ține de ordinea divină și să fac diferența între fantezie și cele venite din sfere superioare. Gânduri retrospective și meditații în încercarea artistului și poetului de a-și compara viziunile personale cu acelea ale celor care au scris cărțile sfinte și a descoperi fărâma de adevăr din propria imaginație.“

„Pe calea mistică ne creăm noi lumina, iar la început ne zbatem, orbi și năuci, nimic văzând, nimic auzind, fără putința gândurilor, fără putința închipuirii. Pare că visul, viziunea sau inspirația ne‑au părăsit toate, iar meditația ne e cu totul stearpă. Dar dacă stăruim timp de săptămâni sau luni, amorțirea se risipește mai curând sau mai târziu. Facultățile noastre se obișnuiesc și încep să facă tot ceea ce le cerem noi.“
Æ

Metafizica, Dimitrie Cantemir
Prezentarea știinţei sacre • Creaţiunea sacră a Universului • Progresul Creaţiei, adică Operaţiunea naturală • Despre timp • Despre viaţă. Despre quadrupla formă a lucrurilor • Explicaţie. Îmbrăcămintea Ştiinţei Sacre în care se explică conservarea lucrurilor şi operaţia sufletului liber

„Cum ar fi să începi să pictezi universul și pe creator, privind aici și privind dincolo? Cum ar fi dacă descrierea transcendentului nu s-ar mai încurca în cuvinte – greu de tradus, greu de interpretat –, ci s-ar limita la forme și culori, mai ușor de trecut de la unul la altul, ca senzație, dar și ca mesaj, ca emoție, dar și ca sentiment? Cum ar fi dacă divinitatea însăși ți-ar poza pentru un tablou pe care fiecare generație îl încearcă și îl ratează? Și cum ai separa negrul de negru, cel de aici și cel de dincolo, dacă ți s-ar lărgi orizontul dincolo de imediat, de senzitiv, de știința exactă? Cât de uimit ai fi și cât de greu ți-ar fi să povestești totul celorlalți!“ Vlad T. Popescu
„Cantemir opune cunoașterea empirică obținută prin filozofie, ştiinţă sau magie naturală pe care o descrie printr-o metaforă plastică a maurului care se dă drept European, științei sacre obţinută prin revelaţie şi fără interferenţa raţiunii, a minţii omeneşti supusă erorii şi fricilor noastre. El caută Adevărul simplu, unic, acelaşi despre care vorbesc pe limba «fizicească» oamenii de ştiinţă şi pe limba «teologicească» oamenii credinţei, care face lumină chiar și în labirintul cunoașterii senzoriale. Cartea lui Cantemir este un opus alchemicum prin care întreprinde o critică a lui Aristotel și a mecanicii clasice de pe o poziție relativistă.“ Bogdan-Mihai Mandache

Lampa fermecată, de Ramón José Simón Valle-Inclán Peña

„Iubirea tuturor lucrurilor este cheia întregii frumuseţi, iar cine iubeşte uitând de sine însuşi capătă înţelepciunea lumii, dobândeşte cunoaştere mistică, iluminat fiind de o lumină interioară, şi renunţă la căile scolastice deschise de ergotişti.
Însă întotdeauna, aşa cum se întâmplă în cazul conştiinţei mistice, la înţelegerea senzitivă a lumii vor ajunge mai întâi cei umili decât cei docţi, chiar şi atunci când aceştia din urmă pot să întrevadă şi ei vreo lumină, dar nu se cercetează pe ei înşişi şi nici nu iau în seamă înţelepciunea ei artificială. Mai mult obţine cel care uită mai mult, pentru că învaţă să se bucure de frumuseţea lumii în mod intuitiv şi poate să înţeleagă fără a avea vreo formă conceptuală, vreun simbol din cabală sau vreo formă de retorică. Aceste exerciţii spirituale reprezintă un îndrumar de perfecţionare a căilor Meditaţiei.“

Lampa fermecată a apărut în două ediții, funcție de stocul rămas este posibil să o primiți și cu această copertă:

https://www.meditative.arts.ro/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/mistice-1024x1024.jpghttps://www.meditative.arts.ro/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/mistice-150x150.jpgVlad PopescuFăclia ochiului Lăuntric, de George William Russell Este principala operă a lui George William Russell, scriitor, editor și poet irlandez, figură importantă a teozofiei și unul din marii mistici ai secolului XX. El își împărtășește aici întreaga sa filozofie, descriindu-și experiențele, analizând rezultatele, integrând lucrarea lui în universul mistic celt....Artele meditației, cărțile meditației