Dimitrie Cantemir
Metafizica
Format 13×20, 256 pag
39 lei
ISBN 978-606-94360-0-4

Cumpără cartea online!

Prezentarea știinţei sacre • Creaţiunea sacră a Universului • Progresul Creaţiei, adică Operaţiunea naturală • Despre timp • Despre viaţă. Despre quadrupla formă a lucrurilor • Explicaţie. Îmbrăcămintea Ştiinţei Sacre în care se explică conservarea lucrurilor şi operaţia sufletului liber

„Cum ar fi să începi să pictezi universul și pe creator, privind aici și privind dincolo? Cum ar fi dacă descrierea transcendentului nu s-ar mai încurca în cuvinte – greu de tradus, greu de interpretat –, ci s-ar limita la forme și culori, mai ușor de trecut de la unul la altul, ca senzație, dar și ca mesaj, ca emoție, dar și ca sentiment? Cum ar fi dacă divinitatea însăși ți-ar poza pentru un tablou pe care fiecare generație îl încearcă și îl ratează? Și cum ai separa negrul de negru, cel de aici și cel de dincolo, dacă ți s-ar lărgi orizontul dincolo de imediat, de senzitiv, de știința exactă? Cât de uimit ai fi și cât de greu ți-ar fi să povestești totul celorlalți!“ Vlad T. Popescu
„Cantemir opune cunoașterea empirică obținută prin filozofie, ştiinţă sau magie naturală pe care o descrie printr-o metaforă plastică a maurului care se dă drept European, științei sacre obţi­nută prin revelaţie şi fără interferenţa raţiunii, a minţii omeneşti supusă erorii şi fricilor noastre. El caută Adevărul simplu, unic, acelaşi despre care vorbesc pe limba «fizicească» oamenii de ştiinţă şi pe limba «teologicească» oamenii credinţei, care face lumină chiar și în labirintul cunoașterii senzoriale. Cartea lui Cantemir este un opus alchemicum prin care întreprinde o critică a lui Aristotel și a mecanicii clasice de pe o poziție relativistă.“ Bogdan-Mihai Mandache

[embeddoc url=”https://www.meditative.arts.ro/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/lookin_metafizica.pdf” download=”all”]

Vlad PopescuPrezentare carteeseu,filosofieDimitrie Cantemir Metafizica Format 13x20, 256 pag 39 lei ISBN 978-606-94360-0-4 Cumpără cartea online! Prezentarea știinţei sacre • Creaţiunea sacră a Universului • Progresul Creaţiei, adică Operaţiunea naturală • Despre timp • Despre viaţă. Despre quadrupla formă a lucrurilor • Explicaţie. Îmbrăcămintea Ştiinţei Sacre în care se explică conservarea lucrurilor şi operaţia sufletului liber „Cum ar...Artele meditației, cărțile meditației